Pedagog u vrtiću

Prema Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe stručni suradnik pedagog je nezaobilazan dio stručnog tima predškolske ustanove.

Pedagog prati realizaciju odgojno-obrazovnog rada, stručno pridonosi maksimalnoj efikasnosti odgojno-obrazovnih ciljeva te unapređuje cjeloviti odgojno-obrazovni proces; predlaže inovacije, suvremene metode i oblike rada; predlaže, sudjeluje i pomaže odgojiteljima u ostvarivanju programa stručnog usavršavanja i njihova cjeloživotnog obrazovanja; ostvaruje suradnju s roditeljima i pomaže im u odgoju i obrazovanju djece te rješavanju odgojno-obrazovnih problema; surađuje s drugim odgojno-obrazovnim čimbenicima; pridonosi razvoju timskoga rada u dječjem vrtiću; javno predstavlja odgojno-obrazovni rad dječjeg vrtića.“

Humanističko razvojna koncepcija predškolskog odgoja i obrazovanja odredila je ulogu pedagoga koju možemo promatrati u njegovom radu u odnosu na: dijete, roditelje i obitelj, odgojitelje, društvenu zajednicu i okruženje te na stručni tim.

PEDAGOG U ODNOSU NA DIJETE

 • sudjeluje u poslovima oko upisa i formiranja odgojno-obrazovnih skupina
 • prati i otkriva trenutne razvojne potrebe djeteta
 • predlaže oblike i načine obogaćivanja odgojnog procesa u cilju unaprjeđivanja kvalitete boravka

PEDAGOG U ODNOSU NA RODITELJE I OBITELJ

 • pruža stručnu pomoć kroz savjetodavan rad s roditeljima o pitanjima odgoja i naobrazbe
 • informira o trenutnim programima te u suradnji sa zainteresiranim čimbenicima predlaže ili kreira nove programe
 • osmišljava i suorganizira zajedničke aktivnosti vrtića i roditelja

PEDAGOG U ODNOSU NA ODGOJITELJE

 • podrška je u osmišljavanju novih sadržaja u odgoju i naobrazbi djece te provodi evaluaciju istih
 • sudjeluje u ostvarivanju programa stručnog usavršavanja i osnaživanju stručnih kompetencija
 • prati i vodi rad pripravnika u ostvarivanju pripravničkog programa

PEDAGOG U ODNOSU NA DRUŠTVENU ZAJEDNICU I OKRUŽENJE

 • informira društvene čimbenike o radu predškolske ustanove
 • predlaže, kreira i provodi društveno značajne projekte s ciljem okupljanja zajednice
 • aktivno radi na uspostavljanju suradnje sa znanstvenom i stručnom zajednicom, udrugama civilnog društva te stručnim pojedincima

PEDAGOG U ODNOSU NA STRUČNI TIM

 • provodi akcijska pedagoška istraživanja u svrhu unaprjeđenja rada
 • sudjeluje u zajedničkim projektima i radi na međuljudskim odnosima i koheziji
 • surađuje u kreiranju Kurikuluma i uspostavljanju standardizacije kriterija kvalitete

Kontakt stručnog suradnika pedagoga u Dječjem vrtiću Pčelica Bisag je pitajpedagoga@gmail.com

Branimir Vincek, prof.