Predškolski programi Glazbene škole u Varaždinu

Glazbena škola u Varaždinu jedna je od najstarijih glazbenih škola u ovom dijelu Europe. Osnovana prije 190 godina kao mala gradska škola, danas Glazbena škola u Varaždinu pokriva potrebu za glazbenim obrazovanjem u cijeloj sjeverozapadnoj regiji, a svake godine broji sve veći broj upisanih učenika iz cijele Hrvatske, uključujući i učenike iz inozemstva.

Ove godine Škola je pripremila kratku prezentaciju svojih predškolskih programa, s željom da se potaknu najmlađi da upišu varaždinsku Glazbenu školu i pozove ih se da i oni postanu dio ove glazbene zajednice. Dječji zbor predškolskog uzrasta, Početnički solfeggio, Mala škola blok flaute i Mala škola violine predškolski su programi koje je moguće upisati u Glazbenoj školi u Varaždinu.

Ako ste zainteresirani, prezentaciju možete pronaći ovdje. Prezentacija je prilagođena upravo najmlađima, da i oni mogu sami interaktivno sudjelovati klikom na poveznice koje se nalaze unutar same prezentacije. Više informacija o upisima i pretprijavama za upis u Glazbenu školu u Varaždinu možete pronaći i na stranici Škole www.glazbena.hr.

Obavijest – mjera samoizolacije

Poštovani,

obavještavamo Vas da je skupini „Balončići“ trenutno izrečena mjera samoizolacije (SI) od 09.04. do 19.04.2021 zbog pojave COVID-19 virusa. Mjera samoizolacije vrijedi za sve kontakte koji su 09.04.2021. (petak) bili prisutni u odgojnoj skupini.

Za dodatne informacije slobodno nas kontaktirate na broj telefona, mobitela ili mailom.

Hvala na razumijevanju!

Izmjene Odluke o cijeni, mjerilima upisa i financiranju programa vrtića

Općinsko vijeće Općine Breznica na sjednici 11.12.2020. godine donijelo je Izmjene i dopune Odluke o cijeni, mjerilima upisa i financiranju program Dječjeg vrtića Pčelica Bisag. Novim Izmjenama i dopunama roditeljima s područja Općine smanjuje se cijena korištenja vrtića za 200,00 kuna za drugo, treće i svako sljedeće dijete u vrtiću.