Transparentnost isplata

Temeljem članka 144. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21) te u skladu s Naputkom o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” broj 59/23), Dječji vrtić Pčelica Bisag objavljuje podatke o trošenju sredstava na svojim stranicama.

Transparentnost 2024.