Natječaj za imenovanje ravnatelja

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22) i članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Pčelica Bisag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pčelica Bisag raspisuje javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Pčelica Bisag.

Natječaj za obavljanje poslova pedagoga

Na temelju članka 24. i članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 42. stavak 1. točka 4. Statuta Dječjeg vrtića Pčelica Bisag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pčelica Bisag raspisuje natječaj za obavljanje poslova pedagoga.

Natječaj za obavljanje poslova zdravstvene voditeljice

Na temelju članka 24. stavak 7. i članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 42. stavak 1. točka 4. Statuta Dječjeg vrtića Pčelica Bisag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pčelica Bisag raspisuje natječaj za obavljanje poslova zdravstvene voditeljice.

Natječaj za obavljanje poslova odgojitelja Dječjeg vrtića

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 42. stavak 1. točka 4. Statuta Dječjeg vrtića Pčelica Bisag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pčelica Bisag raspisuje natječaj za obavljanje poslova odgojitelja.

Poništenje odluka o upisu djece za pedagošku godinu 2022./2023.

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Pčelica Bisag („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 69/2018) i članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Pčelica Bisag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pčelica Bisag na svojoj sjednici održanoj 09.08.2022. godine donijelo je Odluku o poništenju odluka  o upisu djece za pedagošku godinu 2022./2023.