Natječaj za obavljanje poslova zdravstvene voditeljice

Na temelju članka 24. stavak 7. i članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 42. stavak 1. točka 3. Statuta Dječjeg vrtića Pčelica Bisag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pčelica Bisag raspisuje natječaj za obavljanje poslova zdravstvene voditeljice.

Natječaj za obavljanje poslova zdravstvene voditeljice Dječjeg vrtića

Natječaj za obavljanje poslova odgojitelja pripravnika

Na temelju članka 24. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 42. stavak 1. točka 3. Statuta Dječjeg vrtića Pčelica Bisag, Upravno vijeća Dječjeg vrtića Pčelica Bisag raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelja pripravnika.

Natječaj za upis djece u vrtić

Na temelju članka 20. i 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 20. i 42. Statuta Dječjeg vrtića Pčelica Bisag, Upravno vijeće je na svojoj sjednici održanoj 24.04.2023. godine donijelo Odluku o raspisivanju natječaja za upis djece u Dječji vrtić Pčelica Bisag za pedagošku godinu 2023./2024.

Upisi za 2023./2024. godinu u Dječjem vrtiću realizirati će se od 25.04. do 15.05.2023. godine. Zahtjev za upis u vrtić ispunjava se na obrascu kojeg roditelji dobivaju u vrtiću, a koji je dostupan i na web stranici vrtića.

Rješenje o imenovanju ravnateljice

Na temelju članka 37. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 46. Statuta Općine Breznica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 20/21), općinski načelnik Općine Breznica donio je Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Pčelica Bisag.