Poziv roditeljima na upis djece u program predškole za 2023./2024. godinu

Temeljem članka 23a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 , 94/13, 98/19 i 57/22), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10), te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14), Dječji vrtić Pčelica Bisag poziva roditelje na upis djece u program predškole za 2023./2024. godinu.

Molimo roditelje djece koja do sada nisu bila obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, a u godini su prije upisa u osnovnu školu i rođena od 01.04.2017. do 31.03.2018. godine da se odazovu pozivu te dođu u Dječji vrtić Pčelica Bisag na upis do kraja kolovoza. Na upis je potrebno donijeti sljedeće:

  1. Presliku izvatka iz matice rođenih ili presliku rodnog lista djeteta (neovisno o datumu izdavanja),
  2. Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu (provjera urednog cijepljenja) ne stariju od mjesec dana od dana podnošenja Prijave,
  3. Za dijete s teškoćama: nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja i/ili medicinsku dokumentaciju ustanova zdravstvene skrbi i/ili kliničkih bolničkih centara,
  4. Zahtjev za upis djeteta u program predškole,
  5. Obrazac za inicijalni razgovor.

Upis je moguće obaviti i putem elektroničke pošte slanjem tražene dokumentacije na adresu vrtic@breznica.hr