Rješenje o imenovanju ravnateljice

Na temelju članka 37. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 46. Statuta Općine Breznica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 20/21), općinski načelnik Općine Breznica donio je Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Pčelica Bisag.