Nova cijena usluge vrtića

Obavještavamo korisnike Dječjeg vrtića Pčelica Bisag da je Općinsko vijeće Općine Breznica na sjednici 14.12.2022. godine donijelo nove Izmjene i dopune Odluke o cijeni, mjerilima upisa i financiranju programa Dječjeg vrtića Pčelica Bisag. Ovim izmjenama došlo je do promjene cijene usluge vrtića, a nove cijene primjenjuju se od 01.01.2023. godine.