Dan planeta Zemlje 22.04.2022.

Obilježavanje ovog dana započelo je 1970. godine u SAD-u, a od  Konferencije UN-a o okolišu i razvoju u Rio de Janeiru 1992. godine prerasta u globalni događaj. Dan planeta Zemlje od svog početka pa do danas ima dva glavna cilja. Prvi cilj je osvještavanje čovječanstva o problemima i opasnostima koje prijete životu na Zemlji, a drugi širenje svijesti i odgovornosti prema planetu na kojem živimo.

Danas se diljem svijeta organiziraju brojne akcije i manifestacije radi podizanja ekološke svijesti i aktivnog uključivanja građana u očuvanje našeg planeta. Svake godine određuje se tema Dana planeta Zemlje kojom se želi naglasiti jedan problem i način njegovog rješavanja. Kako smo mi obilježili ovaj dan možete pogledati u nastavku.