Poziv roditeljima na upis djece u program predškole za 2021./2022. godinu

Temeljem članka 23a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/1997., 107/2007. , 94/2013. i 98/19), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08., 90/10.), te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/2014.), Dječji vrtić Pčelica Bisag poziva Vas na upis djece u program predškole za 2021./22. godinu.

Molimo roditelje djece koja do sada nisu bila obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, a u godini su prije upisa u osnovnu školu rođena od 01.04.2015. do 31.03.2016. godine da se odazovu pozivu te dođu u Dječji vrtić Pčelica Bisag na upis do kraja sljedećeg tjedna. Na upis je potrebno ponijeti sljedeće:

  1. Presliku izvatka iz matice rođenih ili presliku rodnog lista djeteta (neovisno o datumu izdavanja),
  2. Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu (provjera urednog cijepljenja) ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Prijave,
  3. Za dijete s teškoćama: nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja i/ili medicinsku dokumentaciju ustanova zdravstvene skrbi i/ili kliničkih bolničkih centara,
  4. Zahtjev za upis djeteta u program predškole,
  5. Obrazac za inicijalni razgovor.

Natječaj za obavljanje poslova odgojitelja Dječjeg vrtića

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 42. stavak 1. točka 3. Statuta Dječjeg vrtića Pčelica Bisag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pčelica Bisag raspisuje natječaj za obavljanje poslova odgojitelja.

Oslobađanje roditelja od plaćanja za mjesec srpanj

Na temelju članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Pčelica Bisag Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pčelica Bisag na sjednici održanoj dana 06.08.2021. godine donijelo je Odluku kojom se roditelji, kao korisnici Dječjeg vrtića Pčelica Bisag, oslobađaju plaćanja udjela u cijeni vrtića za mjesec srpanj 2021. godine.

Natječaj za obavljanje poslova odgojitelja Dječjeg vrtića

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 42. stavak 1. točka 3. Statuta Dječjeg vrtića Pčelica Bisag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pčelica Bisag raspisuje natječaj za obavljanje poslova odgojitelja.

Ljetne japanke

Materijal: hamer papir i čupave žice
Tehnika crtanja: pastele
Razvoj:

  • fine motorike prstiju
  • držanja predmeta u ruci
  • spoznaje (razlikovanje boja)
  • govora (imenovanje predmeta i boja)
  • kreativnosti