Natječaj za upis djece u vrtić

Na temelju članka 20. i 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 20. i 42. Statuta Dječjeg vrtića Pčelica Bisag, Upravno vijeće je na svojoj sjednici održanoj 24.04.2023. godine donijelo Odluku o raspisivanju natječaja za upis djece u Dječji vrtić Pčelica Bisag za pedagošku godinu 2023./2024.

Upisi za 2023./2024. godinu u Dječjem vrtiću realizirati će se od 25.04. do 15.05.2023. godine. Zahtjev za upis u vrtić ispunjava se na obrascu kojeg roditelji dobivaju u vrtiću, a koji je dostupan i na web stranici vrtića.

Rješenje o imenovanju ravnateljice

Na temelju članka 37. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 46. Statuta Općine Breznica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 20/21), općinski načelnik Općine Breznica donio je Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Pčelica Bisag.

Natječaj za imenovanje ravnatelja

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22) i članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Pčelica Bisag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pčelica Bisag raspisuje javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Pčelica Bisag.

Natječaj za obavljanje poslova pedagoga

Na temelju članka 24. i članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 42. stavak 1. točka 4. Statuta Dječjeg vrtića Pčelica Bisag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pčelica Bisag raspisuje natječaj za obavljanje poslova pedagoga.