Mogućnost savjetovanja Centra za rehabilitaciju

Nastavno na prethodnu objavu obavještavamo roditelje i o mogućnosti besplatnog savjetovanja putem telefona Centra za rehabilitaciju pri Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu gdje ćete moći konzultirati stručnjake (psiholog, edukacijski rehabilitator, logoped, socijalni pedagog) o različitim područjima razvoja djeteta koja vas mogu brinuti. O detaljima, kontaktima i terminima potencijalnog savjetovanja informirajte se na sljedećoj poveznici: https://centar.erf.unizg.hr/

Kako podržati vještine suočavanja i mentalno zdravlje djece

U vrijeme epidemije mentalno zdravlje postaje veliki izazov. Brojne obitelji imaju organizacijskih izazova u smislu zbrinjavanja najmlađih, poslovnih izazova te izazova koji se odnose na očuvanje mentalnog zdravlja u dužem periodu izolacije. Kako bi bolje razumjeli situaciju u kojoj smo se našli, sagledali posljedice te osvijestili svoju poziciju te donijeli kvalitetne odluke u prilogu vam dostavljamo brošuru Centra za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu pod naslovom Kako podržati vještine suočavanja i mentalno zdravlje djece.

Nova Odluka o visini sufinanciranja

Upravno vijeće donijelo je novu Odluku o visini sufinanciranja Dječjeg vrtića Pčelica Bisag po kojoj će za vrijeme dok vrtić ne radi zbog pandemije bolesti COVID-19 roditelji plaćati za prvo dijete 50 % mjesečnog iznosa sufinanciranja vrtića, a za drugo i svako slijedeće dijete 200,00 kn po djetetu. Općine i gradovi i dalje sufinanciraju boravak djece u punom iznosu.