Procjena zrelosti za potrebe upisa u 1. razred OŠ Bisag

Poštovani roditelji,

nakon analize zaprimljenih zahtjeva za upis Stručno povjerenstvo za procjenu psihofizičkog stanja učenika Osnovne škole Bisag poziva Vas da se odazovete procjeni zrelosti za potrebe upisa u 1. razred Osnovne škole Bisag šk. god. 2024/2025.

U priloženoj tablici navedeni su termini procjenjivanja prema šifri djeteta u elektroničkom sustavu upisa. Stručno povjerenstvo Vas moli da se pridržavate termina. Na procjenjivanje je potrebno donijeti:

  1. stručna mišljenja dijagnostike (npr. psiholog, logoped) ako ih posjedujete i
  2. medicinsku dokumentaciju pregleda specijalista ako je dijete bolovalo ili bilo hospitalizirano.

Sretno i uspješno školovanje želi Vam Osnovna škola Bisag!

Poziv roditeljima na upis djece u program predškole za 2023./2024. godinu

Temeljem članka 23a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 , 94/13, 98/19 i 57/22), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10), te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14), Dječji vrtić Pčelica Bisag poziva roditelje na upis djece u program predškole za 2023./2024. godinu.

Molimo roditelje djece koja do sada nisu bila obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, a u godini su prije upisa u osnovnu školu i rođena od 01.04.2017. do 31.03.2018. godine da se odazovu pozivu te dođu u Dječji vrtić Pčelica Bisag na upis do kraja kolovoza. Na upis je potrebno donijeti sljedeće:

  1. Presliku izvatka iz matice rođenih ili presliku rodnog lista djeteta (neovisno o datumu izdavanja),
  2. Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu (provjera urednog cijepljenja) ne stariju od mjesec dana od dana podnošenja Prijave,
  3. Za dijete s teškoćama: nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja i/ili medicinsku dokumentaciju ustanova zdravstvene skrbi i/ili kliničkih bolničkih centara,
  4. Zahtjev za upis djeteta u program predškole,
  5. Obrazac za inicijalni razgovor.

Upis je moguće obaviti i putem elektroničke pošte slanjem tražene dokumentacije na adresu vrtic@breznica.hr

Nova cijena usluge vrtića

Obavještavamo korisnike Dječjeg vrtića Pčelica Bisag da je Općinsko vijeće Općine Breznica na sjednici 14.12.2022. godine donijelo nove Izmjene i dopune Odluke o cijeni, mjerilima upisa i financiranju programa Dječjeg vrtića Pčelica Bisag. Ovim izmjenama došlo je do promjene cijene usluge vrtića, a nove cijene primjenjuju se od 01.01.2023. godine.