Upute za rad vrtića i škola u školskoj godini 2020./2021.

Objavljujemo upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u novoj školskoj godini.

U skladu s uputama molimo roditelje da obavezno nose maske kad ulaze u ustanovu i drže socijalnu distancu od minimalno 2 metra.

Poziv roditeljima na upis djece u program predškole za 2020./2021. godinu

Temeljem članka 23a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/1997., 107/2007. , 94/2013. i 98/19), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08., 90/10.), te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/2014.), Dječji vrtić Pčelica Bisag poziva Vas na upis djece u program predškole za 2020./21. godinu.

Molimo roditelje djece koja do sada nisu bila obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, a u godini su prije upisa u osnovnu školu rođena od 01.04.2014. do 31.03.2015. godine da se odazovu pozivu te dođu u Dječji vrtić Pčelica Bisag na upis. Na upis je potrebno ponijeti sljedeće:

  1. Presliku izvatka iz matice rođenih ili presliku rodnog lista djeteta (neovisno o datumu izdavanja),
  2. Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu (provjera urednog cijepljenja) ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Prijave,
  3. Za dijete s teškoćama: nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja i/ili medicinsku dokumentaciju ustanova zdravstvene skrbi i/ili kliničkih bolničkih centara,
  4. Zahtjev za upis djeteta u program predškole,
  5. Obrazac za inicijalni razgovor.

Obavijest o početku rada vrtića u ponedjeljak 18.5.2020.

Molimo roditelje da u jutro izmjere djetetu temperaturu te da najkasnije do 8:00 sati dovedu djecu u vrtić gdje će temperatura biti evidentirana. Također, molimo roditelje da prilikom ostavljanja djece obavezno dostave Izjavu roditelja o dovođenju djeteta u vrtić koja se nalazi na web stranici vrtića, a bez koje dijete ne može biti ostavljeno na skrb djelatnicima. Molimo roditelje da se pridržavaju objavljenih mjera zaštite te da u vrtić ne donose nikakve predmete ili hranu i piće.