Nova pedagoška godina

Draga djeco i dragi roditelji!

Na početku još jedne pedagoške godine želimo vam  izraziti dobrodošlicu u naš Vrtić.

Dječji vrtić ustanova je za odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi. Upis i polazak djeteta u jaslice velika je promjena u životu djeteta i roditelja. Proces adaptacije različit je za svako pojedino dijete, a kako bi adaptacija bila uspješna važna je suradnja roditelja i odgojitelja. Njihovo strpljenje, tolerancija, sigurnost, poštivanje i svjesnost o različitosti svakog pojedinog djeteta adaptaciju može učiniti jednostavnijom i uspješnijom. Uzajamna podrška i međusobna komunikacija između roditelja i zaposlenika ustanove ključni su faktori kako bi se djetetu osigurao siguran i kvalitetan rast i razvoj.

Veselimo se zajedničkoj igri koja će vam, uz  naše znanje i maštu, pružiti puno radosti i prilika za stjecanje novih vještina i znanja!

 

Natječaj za obavljanje poslova zdravstvene voditeljice

Na temelju članka 24. stavak 7. i članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 42. stavak 1. točka 3. Statuta Dječjeg vrtića Pčelica Bisag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pčelica Bisag raspisuje natječaj za obavljanje poslova zdravstvene voditeljice.

Natječaj za obavljanje poslova zdravstvene voditeljice Dječjeg vrtića

Poziv roditeljima na upis djece u program predškole za 2023./2024. godinu

Temeljem članka 23a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 , 94/13, 98/19 i 57/22), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10), te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14), Dječji vrtić Pčelica Bisag poziva roditelje na upis djece u program predškole za 2023./2024. godinu.

Molimo roditelje djece koja do sada nisu bila obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, a u godini su prije upisa u osnovnu školu i rođena od 01.04.2017. do 31.03.2018. godine da se odazovu pozivu te dođu u Dječji vrtić Pčelica Bisag na upis do kraja kolovoza. Na upis je potrebno donijeti sljedeće:

  1. Presliku izvatka iz matice rođenih ili presliku rodnog lista djeteta (neovisno o datumu izdavanja),
  2. Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu (provjera urednog cijepljenja) ne stariju od mjesec dana od dana podnošenja Prijave,
  3. Za dijete s teškoćama: nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja i/ili medicinsku dokumentaciju ustanova zdravstvene skrbi i/ili kliničkih bolničkih centara,
  4. Zahtjev za upis djeteta u program predškole,
  5. Obrazac za inicijalni razgovor.

Upis je moguće obaviti i putem elektroničke pošte slanjem tražene dokumentacije na adresu vrtic@breznica.hr

Proslava Dana Općine Breznica

Povodom proslave Dana općine Breznica u petak 21.07.2023. godine djeca polaznici folklorno-plesnog programa na radost svojih roditelja i uzvanika izvela su prigodan program.

Obučena u tradicionalne nošnje svoga kraja djeca su izvela splet narodnih plesova i igara različitih krajeva Hrvatske: Mi smo djeca vesela, Ja posijah repu, Išla žena vu gosti, Srebrna kola zlaten kotač, Šap šap šap i Pod mostec. Za uloženi trud i veliku upornost djeca su nagrađena velikim pljeskom. Pohađajući folklorno-plesnu radionicu kroz igru i zabavu kod djece se razvija ljubav prema tradicionalnom stvaralaštvu te glazbi općenito.