Kućni red

Opće odredbe
 1. Sve osobe koje su na bilo koji način uključene u rad vrtića (korisnici, djelatnici) dužne su međusobno komunicirati s uvažavanjem i poštovanjem.
 2. Sve osobe koje ulaze ili borave u vrtiću dužne su čuvati inventar, opremu i didaktički materijal vrtića.
Organizacija rada
 1. Radno vrijeme vrtića je od 05:30 – 17:00
 2. Jutarnje dežurstvo je od 05:30 – 07:00
 3. Popodnevno dežurstvo je od 16:00 – 17:00
 4. Dijete u vrtiću može boraviti 10 sati (prema ugovoru potpisanim prilikom upisa u predškolsku ustanovu).
 5. Djetetov dolazak u vrtić treba biti do 9 sati ili kasnije uz odobrenje ravnatelja.
Dovođenje i odvođenje djeteta
 1. Roditelji su obavezni u okviru točno utvrđenog vremena rada vrtića dovoditi i odvoditi dijete.
 2. Roditelji ili od roditelja opunomoćena punoljetna osoba treba osobno predati dijete odgojitelju. Maloljetnim osobama nije dozvoljeno dovođenje ili preuzimanje djece.
 3. Ukoliko dijete preuzima od roditelja opunomoćena punoljetna osoba, na zahtjeva odgojitelja dužna je pokazati identifikacijsku ispravu.
 4. Dijete ne može preuzeti osoba pod utjecajem alkohola ili nekog drugog sredstva koje smanjuje sposobnost rasuđivanja potrebnog za brigu o djetetu.
Zdravlje djece
 1. Nakon upisa djeteta u vrtić roditelj je obvezan donijeti potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu kod liječnika.
 2. Dijete koje je bolesno ne može boraviti u vrtićkoj skupini, jer se povećava mogućnost obolijevanja ostale djece, a bolesnom djetetu treba pružiti posebnu njegu, koju mu vrtić tada ne može pružiti.
 3. Roditelj ili skrbnik dužan je obavijestiti odgojitelja o izostanku djeteta zbog bolesti (naročito ako se radi o zaraznoj bolesti djeteta).
 4. Nakon bolesti obavezno je donijeti liječničku potvrdu.
 5. U slučaju ozljeda i naglog pobolijevanja u vrtiću se pruža prva pomoć, odmah obavještava roditelj i ako postoji indikacija za dodatnu stručnu medicinsku pomoć dijete se upućuje liječniku.
 6. Ukoliko dijete ima akutne zarazne bolesti (vodene kozice, ospice, šarlah, gnojnu anginu..) ne može boraviti u vrtiću, kao ni dijete koje povraća, ima proljev, povišenu tjelesnu temperaturu, svrab ili uši u kosi. Ako su navedena stanja uočena tijekom boravka u vrtiću, odgojitelj će odmah obavijestiti roditelje, a pri ponovnom dolasku roditelj prilaže liječničku ispričnicu o zdravstvenom stanju djeteta.
 7. Lijekovi se u vrtiću ne daju, osim iznimno, do dolaska roditelja, ukoliko je u međuvremenu roditelj isto dopustio.
 8. Ukoliko dijete boluje od neke kronične bolesti, može boraviti u vrtiću tada kada je u stabilnom stanju, a uz dopuštenje liječnika. Ako zbog takve bolesti dijete treba uzimati lijekove, daje ih roditelj, a iznimno odgojitelj, uz pismenu uputu nadležnog liječnika i pismeno odobrenje roditelja.
 9. Ukoliko je utvrđeno da je dijete alergično na neku namirnicu ili lijek, o tome treba pravodobno obavijestiti odgojitelje.
 10. Prehrana djece u vrtiću usklađena je sa važećim normativima i kontrolirana od strane Zavoda za javno zdravstvo.
 11. U vrtić nije dopušteno unošenje hrane uz koju nije navedena deklaracija, niti hrane pripremljene u domaćinstvu (proslave rođendana).
Suradnja s djelatnicima vrtića
 1. Roditelji ili skrbnici dužni su na vrijeme izvršavati svoje obveze preuzete potpisivanjem ugovora s vrtićem (radno vrijeme, donošenje potrebnih stvari, plaćanje vrtića).
 2. Roditelji imaju obvezu informirati se o razvoju i ponašanju svog djeteta.
 3. Roditelji su dužni aktivno surađivati s odgojiteljima, sudjelovati u aktivnostima odgojno – obrazovnog rada s djecom, na roditeljskim sastancima i individualnim razgovorima.
 4. Potrebno je redovito čitati i slijediti upute na kutiću za roditelje i centralnom panou vrtića zbog njihovog informativnog, edukativnog ili organizacijskog karaktera.
 5. Roditelji su dužni postupiti prema uputama odgojitelja i adekvatno pripremiti osobne stvari djeteta za vrtić (u skladu s vremenskim prilikama).
 6. Roditelj je dužan matične odgojitelji obavijestiti o promjenama fiksnog ili mobilnog telefona, adrese ili drugih relevantnih podataka.
 7. Vrijedne stvari nije poželjno donositi u vrtić. Za izgubljene igračke i predmete od kuće vrtić ne odgovara.