Poništenje odluka o upisu djece za pedagošku godinu 2022./2023.

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Pčelica Bisag („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 69/2018) i članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Pčelica Bisag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pčelica Bisag na svojoj sjednici održanoj 09.08.2022. godine donijelo je Odluku o poništenju odluka  o upisu djece za pedagošku godinu 2022./2023.