Nova odgojna skupina

Dječji vrtić Pčelica Bisag započeo je sa svojim radom 01.04.2019. Od tog dana neprestano razvijamo i unapređujemo naš rad. Potrebe roditelja za vrtićem su postojale sve veće. Kako bismo olakšali roditeljima da sigurno i kvalitetno zbrinu svoju djecu za vrijeme boravka na njihovom radnom mjestu proširili smo kapacitet vrtića za još jednu odgojnu skupinu. Skupina je počela s radom 11.01.2021., a projekt uređenja i opremanja prostorije nove skupine financirali su Općina Breznica i Varaždinska županija.