Obavijest o početku rada vrtića u ponedjeljak 18.5.2020.

Molimo roditelje da u jutro izmjere djetetu temperaturu te da najkasnije do 8:00 sati dovedu djecu u vrtić gdje će temperatura biti evidentirana. Također, molimo roditelje da prilikom ostavljanja djece obavezno dostave Izjavu roditelja o dovođenju djeteta u vrtić koja se nalazi na web stranici vrtića, a bez koje dijete ne može biti ostavljeno na skrb djelatnicima. Molimo roditelje da se pridržavaju objavljenih mjera zaštite te da u vrtić ne donose nikakve predmete ili hranu i piće.