Mogućnost savjetovanja Centra za rehabilitaciju

Nastavno na prethodnu objavu obavještavamo roditelje i o mogućnosti besplatnog savjetovanja putem telefona Centra za rehabilitaciju pri Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu gdje ćete moći konzultirati stručnjake (psiholog, edukacijski rehabilitator, logoped, socijalni pedagog) o različitim područjima razvoja djeteta koja vas mogu brinuti. O detaljima, kontaktima i terminima potencijalnog savjetovanja informirajte se na sljedećoj poveznici: https://centar.erf.unizg.hr/