Nova Odluka o visini sufinanciranja

Upravno vijeće donijelo je novu Odluku o visini sufinanciranja Dječjeg vrtića Pčelica Bisag po kojoj će za vrijeme dok vrtić ne radi zbog pandemije bolesti COVID-19 roditelji plaćati za prvo dijete 50 % mjesečnog iznosa sufinanciranja vrtića, a za drugo i svako slijedeće dijete 200,00 kn po djetetu. Općine i gradovi i dalje sufinanciraju boravak djece u punom iznosu.