Natječaj za upis djece u vrtić

Na temelju članka 20. stavka 2. i članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 20. i 42. Statuta Dječjeg vrtića Pčelica Bisag, Upravno vijeće je na svojoj sjednici održanoj 21.03.2022. godine donijelo Odluku o raspisivanju natječaja za upis djece u Dječji vrtić Pčelica Bisag za pedagošku godinu 2022./2023.

Upisi za 2022./2023. godinu u Dječjem vrtiću realizirati će se od 04.04. do 08.04.2022. godine. Zahtjev za upis u vrtić ispunjava se na obrascu kojeg roditelji dobivaju u vrtiću, a koji je dostupan i na web stranici vrtića.

Molimo roditelje koji su već predali zahtjev za upis da vrtiću dostave i podatke te dokaze bitne za ostvarivanje prednosti pri upisu, a u skladu s člankom 11. Odluke o cijeni, mjerilima upisa i financiranju programa Dječjeg vrtića Pčelica Bisag.

Natječaj za obavljanje poslova odgojitelja Dječjeg vrtića

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 42. stavak 1. točka 3. Statuta Dječjeg vrtića Pčelica Bisag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pčelica Bisag raspisuje natječaj za obavljanje poslova odgojitelja.

Natječaj za obavljanje poslova zdravstvene voditeljice

Na temelju članka 24. stavak 7. i članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 42. stavak 1. točka 3. Statuta Dječjeg vrtića Pčelica Bisag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pčelica Bisag raspisuje natječaj za obavljanje poslova zdravstvene voditeljice.

Natječaj za obavljanje poslova pedagoga

Na temelju članka 24. stavak 6. i članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 42. stavak 1. točka 3. Statuta Dječjeg vrtića Pčelica Bisag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pčelica Bisag raspisuje natječaj za obavljanje poslova pedagoga.

Natječaj za obavljanje poslova odgojitelja Dječjeg vrtića

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 42. stavak 1. točka 3. Statuta Dječjeg vrtića Pčelica Bisag, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pčelica Bisag raspisuje natječaj za obavljanje poslova odgojitelja.