Predškolski programi Glazbene škole u Varaždinu

Glazbena škola u Varaždinu jedna je od najstarijih glazbenih škola u ovom dijelu Europe. Osnovana prije 190 godina kao mala gradska škola, danas Glazbena škola u Varaždinu pokriva potrebu za glazbenim obrazovanjem u cijeloj sjeverozapadnoj regiji, a svake godine broji sve veći broj upisanih učenika iz cijele Hrvatske, uključujući i učenike iz inozemstva.

Ove godine Škola je pripremila kratku prezentaciju svojih predškolskih programa, s željom da se potaknu najmlađi da upišu varaždinsku Glazbenu školu i pozove ih se da i oni postanu dio ove glazbene zajednice. Dječji zbor predškolskog uzrasta, Početnički solfeggio, Mala škola blok flaute i Mala škola violine predškolski su programi koje je moguće upisati u Glazbenoj školi u Varaždinu.

Ako ste zainteresirani, prezentaciju možete pronaći ovdje. Prezentacija je prilagođena upravo najmlađima, da i oni mogu sami interaktivno sudjelovati klikom na poveznice koje se nalaze unutar same prezentacije. Više informacija o upisima i pretprijavama za upis u Glazbenu školu u Varaždinu možete pronaći i na stranici Škole www.glazbena.hr.